Name card, danh thiếp

Thiết kế danh thiếp là một công cụ kinh doanh quan trọng, nó gây ấn tượng đầu tiên tạo sự tin tưởng nhất định trong trong việc giao thiệp với khách hàng. Nó lưu trữ thông tin liên hệ của bạn trong danh bạ của khách hàng.

Bảng giá thiết kế name card:

Với size hay những yêu cầu khác hãy gọi hoặc gửi email